Eğitimler

Kalite Yönetim Sistemi sektör fark etmeksizin herkesin katılabileceği bir eğitimdir. Bu standart diğer tüm standartların temelini oluşturmaktadır. Dünyaca kabul görmüş bu sistem hakkında detaylı bilgi edinmek ve hatta süreç içinde meslek haline getirmenin başlangıcı olarak kabul edebiliriz.

Çevre Yönetim Sistem Eğitimi; kaynakların verimli kullanılması, uygunsuz atık yönetimi, iklim değişikliği ve ekosistemin değişmesi gibi konuları içeren bir sistemdir. ISO 14001:2015 eğitimleri ile de amaçlanan bu sorunlara karşı bilinçli çözüm önerileri sunabilecek bireyler yetiştirmektir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; temelinde ‘’tarladan çatala sorunsuz üretim’’ mantığı ile hareket etmeye çalışan bir sistemdir. ISO 22000 eğitimleri sistem ve süreçler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı programlardır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi; son zamanlarda ülkemizde ciddi manada adımların atıldığı bir alan haline gelmiştir. Ve yeni revize olan bir sistemdir. ISO 45001 eğitimleri ile bu sistemin getirmiş olduğu yeni düzen hakkında ilk bilgilere sahip olunacak bir eğitim programıdır.

ISO Eğitimleri genel anlamda iki şekilde sınıflandırılmaktadır.

  1. ISO Temel Eğitimleri
  2. Baş Denetçilik Eğitimleri