ISO Başdenetçilik Eğitimi

ISO Başdenetçilik Eğitimi

ISO Baş Denetçilik Eğitimleri yönetim sistemlerinin standart maddelerine göre denetim yapılmasının öretilmesi ve bu becerilerin kazanılması için yapılan bir eğitimdir.

Katılımcılar 5 gün/40 saat eğitim aldıktan sonra bir sınava tabi tutulurlar ve sınavı geçtikten sonra önce 15 adam/gün denetim ile denetçi, sonrasında 10 adam/gün daha denetim yaptıktan sonra Baş Denetçilik Unvanını alarak belgelendirme kuruluşları ile çalışabilirler.

Katılımcı hangi standartta kendini geliştirmek istiyorsa o standardın eğitimini 5 gün/40 saat almak durumundadır.