ISO Eğitimleri

ISO Eğitimleri

Bu eğitimler genel anlamda standartların tanımlanması ve standartların maddelerinin içeriğine göre incelenmesini içerir. Bu eğitimler kendi içerisinde 3 başlık altında sınıflandırılır.

ISO Temel Eğitimi

Bu eğitimde amaç katılımcılara standartlardaki maddelerin tanımı, hangi maddede neler olduğu ve kalite yönetim sisteminin kurulması ve bu sistemin tam anlamıyla yürüyebilmesi için sürekli iyileştirmelerin nasıl yapılacağı konusunda genel bir çerçeve oluşturulması hedeflenmiştir

Başta üniversite öğrenciler olmak üzere kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan, kalite sektörü ile ilgilenen ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen öğrenci, yönetici ve çalışanlar.

ISO İç Tetkik Eğitimi

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere kuruluşlarında yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan, tedarik denetimi geçiren, yönetim sistemleri ile ilgilenen ve yönetim sistemini geliştirmek isteyen öğrenci, yönetici ve çalışanlar.

ISO Dokümantasyon Eğitimi

Katılımcıların yönetim sistemleri standartları için dokümantasyon hazırlama, muhafaza etme, arşivleme, imha etmenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirmesi yapılarak  yönetim sistemi dokümantasyonu için yapılacak çalışmalarda yöntem belirleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere kuruluşlarında yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan, tedarik denetimi geçiren, yönetim sistemleri ile ilgilenen ve yönetim sistemini geliştirmek isteyen öğrenci, yönetici ve çalışanlar.