Helal Belgelendirme

Helal belgelendirme, tüketici için kabul edilebilir, güvenilir ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gerekli koşuldur. Helallik durumu sadece gıda üretimi ile ilgili değil, aynı zamanda verilen hizmet ve bu hizmetin sunuluşu ile de ilgilidir. Verilen hizmetin arz edilişi, tanıtımı, piyasaya sunulan ücreti de yine helal olma halini etkilemektedir. Helallik şartları ile birlikte kuruluşların gıda güvenliğini yakından ilgilendiren hijyen, sanitasyon, HACCP kurallarına da uymaları gerekmektedir.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından helal standardı OIC/SMIIC 1 çerçevesinde ilgili üretimin iki aşamalı olarak denetlenmesi gerekmektedir. 1. Aşama denetiminde müşterinin altyapısı, dokümantasyonu incelenir, ilgili ürüne dair helallik şartlarının kontrolü sağlanır. Bu aşamadan başarı ile geçilmesi durumunda 2. Aşama denetimi planlanır ve helallik şartları üretimin ve hizmetin her aşaması için ayrıntılı olarak yerinde incelenir. 2. aşamanın tamamlanması ve gerekli kanıtların ve dosyaların incelenmesi ile helal belgelendirme gerçekleştirilir. Her yıl yapılacak düzenli gözetim denetimleri ile de helallik şartlarının devamlılığı sağlanır ve belgenin geçerliliği güncellenir. Yetkilendiriliş kuruluş bu süre zarfında piyasa gözetimi yaparak da helallik şartlarının korunduğunun kontrolünü sağlar.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla (OIC / SMIIC 1 )uygunluk içerisinde üretimin yapıldığının doğrulanmasını ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Helal gereksinimleri ile birlikte hijyen, ISO ve HACCP kurallarına uygun olması da gereken şartlar arasındadır.