ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı kuruluşların etkili bir iş sürekliliği sistemi kurmak ve yönetmek için gereksinimleri belirtir. Kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmeleri için gerekli şartları belirtir.

Genel anlamda var olan doğal felaketler, telekomünikasyon ve iletişim ağlarında yaşanabilecek büyük krizler, ekonomik alanda karşılaşılabilecek çeşitli büyük ve genel riskler ve daha küçük ölçekli ancak doğrudan iş yaşamını ve organizasyonları etkileyen kesintiler sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Bu risklerin sürekliliği ve artan potansiyeli, iş sürekliliğinin sağlanması konusunu, her ölçekteki işletme açısından büyük bir öneme sahip olmasına neden olur. Özellikle yaşamsal önemi bulunan tüm organizasyonların, iş sürekliliğini kriz anlarında en azından kabul edilebilir bir seviyede yerine getirebilmeleri gereklidir.

Bu çerçevede, bağımsız akredite kuruluşları tarafından yapılan denetimlerin sonucunda gereklilikleri yerine getirilmişse, ISO 22301 İSYS Belgesi Sertifikası talep eden işletmelere verilir. Bu sertifika, ilgili kuruluşun, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmiş ve belirli bir standartla kriz anlarında da iş devamlılığını sağlayabileceği bir yapıya kavuşmuş olduğunu belgeler. Aynı zamanda bu sertifika ilgili kuruluşun, kriz anlarında tüm faaliyetlerini sürdürebilme becerisine sahip, krizlere yanıt verebilme becerisinin üst düzeyde olduğunu gösteren ve kuruluş için itibar sağlayan bir öneme de sahiptir.

Ülkemizde yoğun olarak kurumsal yapısı güçlü olan kuruluşlar tarafından talep gören ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, aynı zamanda Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yetki almak amacındaki entegratör kuruluşlar ile entegratör adayı olan kuruluşlar için yasal olarak da zorunludur.  Her ölçekteki işletmeye ve her tür sektöre uyum sağlayabilen bir standart olan ISO 22301, uluslararası boyutta itibar nedenidir.

 • Her tip veya ölçekteki sektör ve organizasyonlar
 • Sağlık uzmanları ve ilk müdahale ekipleri
 • Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Sanal eğitim ve çağrı merkezleri
 • Kooperatifler, Dernek ve Vakıflar
 • Tüm Özel ve Kamu kuruluşları
 • Müşteri ihtiyaçlarını, kurum içi ihtiyaçları, mevzuatı, düzenleyici şartları karşılayan yasal bir kapsamı vardır.
 • İş sürekliliği için temel ölçüt ve ihtiyaçları belirler.
 • Kesintilere rağmen iş ihtiyaçlarını sürekli karşılayacak bir model sunar.
 •  Tanımlanmış şartların karşılandığını gösteren sertifikasyon için temel oluşturur.
 • Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlar,
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergiler,
 • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını destekler,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesini sağlar,
 • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar,
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar,
 • Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırır.
 • Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • ISO 22301 standardına göre sistem kurulumu
 • ISO 22301 sisteminin uygulamaları
 • Akreditasyon kapsamları göz önünde bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 • ISO 22301 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 • ISO 22301 belgesinin alınması

ISO 22301 iş sürekliliği Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yıl sonunda ISO 22301 belge geçerlilik süresinin sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.

SİGMACERT, 2015 yılından bu yana birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir.