Çoklu Gaz Ölçer İle Gaz Ölçümü

Çoklu Gaz Ölçer İle Gaz Ölçümü

İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenler bakımından değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlem ve kuşkulanılan tehlikeli etkenlerin saptanmasıdır. Daha sonra bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenir.

Tehlikeli etkenlerin düzeyleri; bir çok kimyasal madde ve partikül için hava numunesi alınması ve analizleri gibi farklı bir çok teknikler veya yöntemler kullanılarak nitelik ve nicelik olarak belirlenir. Kimyasal ortam ölçümlerinde çoklu gaz ölçer ile ortamdan alınan numune örneği laboratuvarda enstrümental veya gravimetrik analizler doğrultusunda çalışılır.