Hava Tankı Periyodik Kontrol

Hava Tankı Periyodik Kontrol

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kompresörden sorumlu personelin eğitim belgesi varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları kontrol edilir.

Kompresör ve Ortam Kontrolleri: Kompresör ve hava tankı bölmesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, hava beslemesi, kompresör yağı durumu, kompresör yerleşimi, presostat basınç değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Hava Tankı Kontrolleri: Tank genel durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vanalar, emniyet ventili, manometre kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar: Hava tankı, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Hava tankı tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Hava tankı, test basıncında 15 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Bu süre içinde hava tankında basınç düşmesi olması durumunda kaçakların yerleri tespit edilmelidir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya hava tankı tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Hava tankı işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı hava tanklarının en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.