Kazan Dairesi Ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolü

Kazan Dairesi Ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolü

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

TS 3818 Isıtma Sistemleri-Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve Güvenlik Kuralları

TS 7363 Doğalgaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kazancı belgeli personel varlığı, kazan dairesinin sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları ve uyarı levhaları, kapasite bilgileri, onaylı proje varlığı, topraklama raporu kontrol edilir.

Kazan Dairesi ve Kazan Kontrolleri: Kazan dairesi yerinin uygunluğu (kazanın işletme sınıfı tespiti yapılır.), kazan dairesinin yangına dayanıklılığı, kapı uygunluğu, atık su tahliyesi, havalandırma, elektrik tesisatı ve aydınlatma, deprem sensörü ve kesicisi (gazlı sistemlerde), yakıt deposu ve yerleşimi, cihaz yerleşimi, cihaz çevresinde yanıcı patlayıcı vb. madde varlığı, duman bacası, yangın söndürücüler, gerekliyse yangın dolabı, solenoid vana kontrol edilir.

Testler: Gaz alarmı; Çalışması, Ex-Proof, Ses, Işık, Gaz Kesme Sistemi test edilir. Kazan dairesi dışındaki şalterin çalışması (gazlı sistemlerde) test edilir. Mekanik havalandırma; taze hava fanı durunca brülörün durması test edilir. Yangın önlemleri; acil aydınlatma, duman algılama, işaretlemeler test edilir.

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Periyodik muayeneler kapsamında değildir. Ekipmanlarda ve binada önemli değişiklikler olmadığı sürece geçerlidir.