Manifoldlu Tüp Demeteleri Periyodik Kontrol

Manifoldlu Tüp Demeteleri Periyodik Kontrol

Periyodik muayenesi yapılan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin üzerine A tipi muayene kuruluşu tarafından; örneği Ek-3’de yer alan, periyodik muayene tarihi, A tipi muayene kuruluşunun logo veya markası ve yapmış olduğu periyodik muayenenin sıra numarası ve gelecek periyodik muayene tarihi bilgileri tüpün omuz bölgesine soğuk damgalama olarak iliştirilir

Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesinin yapılacağına ilişkin dolum tesisleri ile A tipi muayene kuruluşları arasında süresi bir yıldan az olmayacak şekilde bir sözleşme imzalanır.

Basınçlı gaz tüplerinin ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi A tipi muayene kuruluşu tarafından, periyodik muayene için alt yapısı uygun dolum tesislerinde veya A tipi muayene kuruluşu tarafından kendi tesislerinde yapılır. 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri periyodik muayeneye tabi tutulmaz.

Denetle uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştireceği Manifoldlu tüp demetleri kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.