Taşınabilir Gaz Tüpleri Periyodik Kontrol

Taşınabilir Gaz Tüpleri Periyodik Kontrol

TAŞINABİLİR GAZ TÜPLERİ

Bilindiği üzere İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği taşınabilir basınçlı kapların periyodik yapılmasını istemektedir. Taşınabilir basınçlı kaplarda genel olarak oksijen, karışım gazları, medikal oksijen, CO2 gazı vs. depolanmaktadır. Söz konusu gazların periyodik kontrolü için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çıkardığı yönetmelik ayrıca Türk Standartları enstitüsünün standartları bulunmaktadır bu kadar fazla yönetmelik ve standardın hangisinin uygulanacağı çelişkili durumlarda nasıl karar verileceği kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Öncelikle taşınabilir gaz tüpleri ile ilgili yönetmelik ve standartlara bakacak olursak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları

Yukarıda belirtilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.1.2. maddesine göre bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının çıkardığı yönetmeliklerde belirtilen hususlardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere aykırı olmayanlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Yani öncelik sırası yapılacak olursa;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uygulanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygulanacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları uygulanacaktır.

Periyodik Muayene Süresi

Periyodik Muayenenin süresi hususu ise İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve standartlarda yer almaktadır yönetmelik süre konusunda önceliği standarda vermiştir ve standart da süre bulunmaması halinde genel süre olarak taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıllık bir periyodik kontrol süresi belirlemiştir.
Standartta belirtilen süreler kabaca şunlardır;

Sıkıştırılmış gazalar için 5-10 yıl
Sıvılaştırılmış gazlar için 10 yıl
Aşındırıcı- Toksik, Çok Toksik Gazlar için 3-5 yıl
Gaz karışımları için 3,5,10 yıldır.