Tehlikeli Sıvıların Bulundugu Tank Ve Depolar Periyodik Kontrol

Tehlikeli Sıvıların Bulundugu Tank Ve Depolar Periyodik Kontrol

Endüstriyel alanlarda depolama tankları haznesi tonlarca ağırlığındaki malzemeyi alarak muhafaza etmektedir. Genellikle petrol endüstrisinde kullanılan depolama tankları gıda endüstrisinde de kullanılır.

Özellikle tehlikeli maddelerin depolanmasında kullanılan depolama tanklarında diskler bulunmaktadır. Bu riskler nedeniyle oluşabilecek kazalar nedeniyle can kaybı ve çevre kirliliği yaşanabilir. O o akredite olmuş kuruluşlara depolama tankları kontrollerinizi yaptırınz. Depolama tankları periyodik kontrolleri ilgili standartın öngörülen süreler saklı kalmak koşulu ile tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların kontrol süresi on yıldır iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik Yönetmeliğine tabi olan depolama tankları kontrolleri API 620 . API 650 , API 653 API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Denetle muayene uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği depolama tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekdiklerinizi sağlamanız adına size yardımcı olur.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şart Yönetmeliği*

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.