Gövde Topraklaması Periyodik Kontrol

Gövde Topraklaması Periyodik Kontrol

İki nokta arasında elektrik akımının oluşması için bu iki nokta arasında potansiyel fark yani gerilim farkı olmalıdır. Elektrik hatlarında faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle (makine gövdesi gibi) teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, topraklama sistemine ve kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan dokunma gerilimini düzenleyerek oluşacak hata akımını istenen seviyelerde tutulmasını sağlar.

Elektrik ile çalışan cihazların makinelerin gövde toraklamasının olması ve bunun periyodik olarak kontrolü can ve mal kayıplarının büyük ölçüde önüne geçecektir.