Pano Ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrol

Pano Ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrol

Sürekli olarak işletme altında olan elektrik panolarının kesintisiz enerji sağlaması bunun iş güvenliği kapsamında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Periyodik olarak kontrol edilmeyen işletmelerdeki elektrik panoları can ve mal güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır. Elektrik panolarında alınacak önlemlerle doğrudan ya da dolaylı dokunma gerilimlerinden dolayı oluşabilecek elektrik çarpmalarının, yangınların, elektrik kesintisinden dolayı oluşabilecek iş kayıplarının, aşırı ya da düşük akım ve gerilim nedeniyle meydana gelebilecek cihaz ve ekipman arızalarının önüne geçilebilmektedir.

Elektrik pano kontrollerinde;

• Pano gövdesi fiziki ve mekanik kontroller
• Kablo ve iletkenlerin kontrolü
• Pano içi elemanların kontrolü
• Pano içerisinde yapılacak ölçümler

gibi gereken işlemler yapılmaktadır.

Elektrik Pano Kontrollerini yaptırması gereken işletmeler;

Bünyesinde küçük yada büyük çaplı elektrik panosu bulunduran bütün yapılar periyodik olarak bu kontrolleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.