Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol

Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol

Topraklama Kontrolü

İki nokta arasında elektrik akımının oluşması için bu iki nokta arasında potansiyel fark yani gerilim farkı olmalıdır. Elektrik hatlarında faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle (makine gövdesi gibi) teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, topraklama sistemine ve kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan dokunma gerilimini düzenleyerek oluşacak hata akımını istenen seviyelerde tutulmasını sağlar.

Topraklamanın diğer bir faydası da, elektromanyetik girişime hassas teknolojilerini, haberleşme aygıtlarını, bilgisayar vb. cihazları topraklayarak bozucu elektromanyetik dalgaların toprağa iletilmesini sağlamaktır. Bu sayede cihazlarda maddi hasar ve veri kaybı gibi istenmeyen sonuçlardan korunabilmeyi sağlamaktadır.

Topraklama ölçümü ve kontrolünün gereklilikleri;

Topraklama ölçümü ve kontrolü, işletme bünyesindeki topraklama tesisatının etkinliğinin belirlenmesi açısından önemlidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince, topraklama ölçüm ve incelemelerinin, tüm tesislerde yıllık periyodik olarak tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-III Tablo 3 bölümünde topraklama ölçüm ve incelemelerinin 1 yıllık periyotlar ile tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, topraklama ölçümlerinin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Topraklama ölçümü ve kontrolünün yapılması gereken işletmeler;

Elektrik tesisatının olduğu her türlü alan, bina ve işletmelerde ölçüm ve kontrollerin yaptırılması gerekmektedir.