Beton Pompası Periyodik Kontrol

Beton Pompası Periyodik Kontrol

BETON POMPASI özel bir iş makinesi var. İnşaat işlerinde şantiyelerde kullanılan beton pompaları sıvı betonu binada hazır olan kalıpların arasına veya ulaşılması zor bir zemin ise sıfır betonu döken makinedir. Beton pompasına yanaşan mikser sıvı hazır betonları fabrikadan alıp getiren mikserler beton pompasına yanaşır ve haznesine boşaltır beton pompası da sıvı betonu istenilen her yere döker.

Beton pompası inşaat sektöründe olmazsa olmaz bir iş makinasını açık. Görselde de gördüğümüz gibi şantiye temelinde bir çok beton pompası ile beton dökülüyor. Beton pompasında ayrıca yanlarından ikişer tane toplam dört tane ayak yana doğru açılır ve beton pompasını dengede tutar beton pompası dökme işini bu şekilde yapar. Beton döken bu iş makinası ağır ve büyük olduğu için devamlı kullanıldığı için mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Beton pompası periyodik kontrol ettiren firmalar oluşabilecek kazaların önüne geçer periyodik kontrol süresi gelen beton pompalarının kontrolleri kesinlikle aksatılmamalıdır beton pompaları iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.