Damperli Kamyonlar Periyodik Kontrol

Damperli Kamyonlar Periyodik Kontrol

DAMPERLİ KAMYONLAR ağır yük taşımacılığında kullanılan büyük araçlardır. Yollarda da rastladığımız bu araçlar belli bir hızda çok ağır yükleri taşıyor bilmektedirler. Özellikle inşaat sektöründe olmazsa olmaz araçlardır. Aklınıza gelebilecek tüm ağır işlerde kullanılabilirler. Damperli kamyonlar moloz, kum, çimento, tuğla, eşya yük taşımasında kullanırlar. İnşaat sektöründe kullanılan damperli kamyonlar bazı yüklerini arkasında damperi sayesinde yüklerini bulunduğu noktadan hemen boşalta bilirler.

Damperini aşağıya indirip kaldıran damperli kamyonlar resim ağır yükleri taşıma da kullanılması üretilen bu araçların güvenliği de çok önemlidir. Mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yolunlarında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için kontrolleri akredite olmayla kuruluşlar tarafından mutlaka yapılmalıdır. Damperli kamyonların periyodik kontrolleri iş ekipmanları kullanım ve sağlık güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir.

*İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ*

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.