Dozer Periyodik Kontrol

Dozer Periyodik Kontrol

Dozer ön tarafında indirip kaldırmaya yarayan çelik çatala ve bıçaga sahip iş makinasına dozer denir. Dozer molozları toprağı karı bulunduğu bölgeden istenilen bölgeye doğru ileri doğru sürükleyerek götürme işini yapar. Dozer Tırtıllı demir ayakları ve lastikli ayakları bulunan çeşitleri vardır. Kullanılan alanlarına göre farklı boyutlarda olan bu makinaları genellikle inşaat sektörüne bıçak çalışmalarında ve yol açma farklı sektörlerde kullanılır.

Dozerler ağır işler yaptıkları için çalışma anında herhangi bir arızaya sebep vermemesi gerekir. Kazalara yol açmaması için mutlaka bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan kontroller dozerin kaza riskini sıfıra indirir. Hem iş sağlığı hem de iş güvenliğinin sağlanması için periyodik kontrol yapılmalıdır.

Dozerlerin periyodik kontrolleri iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği’ne tabiidir yapılacak olan kontroller bu yönetmeliğe göre yapılmalıdır zira bu yönetmelikteki standartlar ve kriterler standartlarıdır.

İş makinası dozerlerin izin düzenli olarak periyodik kontrolü yaptırmak istiyorsanız Denetle uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yük kaldırma ekipmanı iş makinaları muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştire bildiğini ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek ederek, tespit edilen eksikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları ile ilgili raporlar.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞART YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

KALDIRMA ÜRETME EKİPMANLARI

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükü en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askılı tutabilecek güçte olur ve bunlar dayanıklı ve yeterli yük frenleri olur.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri makina teknikerleri veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde Tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler teknikerler ve yüksek teknikerler tarafından uygulanır.

2.3. Maddede 2.2.1. De belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldı mı belli etme ekipmanlarının periyodik kontrol kriterleri süreleri tablo iki de belirtilmiştir.