Ekskavatör Periyodik Kontrol

Ekskavatör Periyodik Kontrol

EKSKAVATÖR yükleme işlemlerini yapan iş makinasıdır halk arasında da kepçe olarak da bilinen bu iş makinasının önünde kova bulunmaktadır. İş makinesinin kovasıi yardımıyla moloz toprak veya kum gibi malzemelerin kepçesi yardımıyla belirli bir yeretaşır ya da kamyonlara yükleyen iş makinesidir yükleyici iş makinası ayrıca asfalt gibi yol kazılarında yapı temelleri nde kanal kazıları olmak üzere bir çok ağır işlerde insanların yapamayacağı işleri kısa sürede yapmak için kullanılır. Genellikle inşaat sektöründe ve kazı işlerinde kullanılır. Hidrolik sistemle çalışan iş makinaları benzin veya dizel yakıtla da çalışırlar.

Bir operatör yardımı ile kullanılan yüklenicinin mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçmektedir günümüzde en çok kullanılan yüklenicinin kontrollerini yapmak yasal bir zorunluluktur yükleyicilerin bakım ve periyodik kontrolleri ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği’ne tabiidir bu yönetmeliğe göre yapılan kontroller ve bakımlar Avrupa standartlarındadır.

Denetle uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yükleyici muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İŞ İDMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.