Fore Kazık Periyodik Kontrol

Fore Kazık Periyodik Kontrol

Fore kazık temeli sağlam olmayan yerlerde temeli daha sağlamlaştırmak için geniş çaplı derin bir çukur açar. Açılan bu çukur beton dökülerek bina temeli sağlama alınır. Ayrıca Fore kazık makinası su çıkartmada da kullanılmaktadır. Genellikle inşaat sektöründe hidrolik sistemi ile çalışmaktadır. Günümüzde Fore kazık gibi bir çok iş makinesi kullanılmasında yapılan hatalar kusurlu iş makinalarının kullanılması ve muayenesi yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaktadır. İş makinası Fore kazık periyodik kontrollerinin yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçer periyodik kontrol yapılması inşaat sahasında güvenli çalışma alanı oluşturur. 6331 sayılı kanun gereğince çıkarılan 25.04.2013 tarih ve 28 628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gereken askeri şartlarla belirtmiştir periyodik kontrollerinizi mutlaka akredite olmuş yani onaylanmış kuruluşlara yaptırınız Fore kazık ile ilgili yönetmeliğe uygun kontrollerini gerçekleştirir bu yönetmelikte belirtilen standartları uygulanır ve bu standartlar Avrupa standartlarıdır.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİGİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

PERİYODİK KONTROL RAPORU

Denetle uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Fore kazık muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işi güvenli olarak gerçekleştire bildiğini ekipmanın test ve gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek tespit edilen eksikleri uygunsuzlukları ve tehlikeli durumları raporlar.