Mobil Platform Periyodik Kontrol

Mobil Platform Periyodik Kontrol

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 280+A1 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları- Tasarım Hesapları- Denge Kriterleri- Yapım- Güvenlik- Muayene ve Deneyler

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Taşıyıcı araç genel durumu, platform yapısı, merdiven, platform ve kabin durumu, muhafaza ve korkuluklar, motor, tekerler, elektrik ve aydınlatma durumu, elektrik kabloları, halat bağlantıları, halatın durumu, kaldırıcı mekanizma durumu, makaralar ve dişliler, hidrolik sistemi, zincir durumu, destek ayakları, emniyet halatı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, çarpma durdurma engelleri, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, sınır kesiciler, emniyet sistemleri (acil iniş sistemi, kilit, emniyet valfi) kontrol edilir.

İşlevsel deneyler aşağıdaki örneklerle gösterilmelidir:
1. a) Beyan hızlarında beyan yükünün %110’unu taşırken bütün hareketler için YSİP düzgün bir şekilde hareket edebilir,
2. b) Bütün güvenlik tertibatları doğru bir şekilde çalışır,
3. c) Müsaade edilen en yüksek hızlar aşılmaz,
4. d) Müsaade edilen en yüksek hızlanmalar ve yavaşlamalar aşılmaz.
Dinamik Deney: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı ile yüklenerek gerçekleştirilir. Bomlu cihazlarda kapasite diyagramı ve radyus göz önünde tutularak hesaplama ve yükleme yapılır. Yüklü olarak ekipmanın ve aşırı yük sınırlayıcının çalışması kontrol edilir.

Aşırı Yük Deneyi: YSİP beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. Aşırı yük deney ağırlığı güç tahrikli YSİP’lar için beyan yükünün %125’i, el ile hareket ettirilen YSİP’lar için beyan yükünün %150’si olmalıdır.

Açıklama: Bu deney cihazın üretim yerinde ve kontrollü şartlarla gerçekleşmediğinden statik deney olarak gerçekleştirilecektir.

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Mobil Platform Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Mobil Platform standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.