Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontroller

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontroller

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları- Sütunlu Çalışma Platformları
TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları- Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriterleri, Yapılış – Deneyler

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Taşıyıcı araç genel durumu, platform yapısı, merdiven, platform ve kabin durumu, muhafaza ve korkuluklar, motor, tekerler, elektrik ve aydınlatma durumu, elektrik kabloları, halat bağlantıları, halatın durumu, kaldırıcı mekanizma durumu, makaralar ve dişliler, hidrolik sistemi, zincir durumu, destek ayakları, emniyet halatı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, çarpma durdurma engelleri, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, sınır kesiciler, emniyet sistemleri (acil iniş sistemi, kilit, emniyet valfi) kontrol edilir.

Statik-İşlevsel Test: Statik test; AED’lerde beyan kapasitesinin 1,5 katı, SÇP’lerde beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. İşlevsel test; Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı ile yüklenerek gerçekleştirilir. Bomlu cihazlarda kapasite diyagramı ve radyus göz önünde tutularak hesaplama ve yükleme yapılır. Yüklü olarak ekipmanın ve aşırı yük sınırlayıcının çalışması kontrol edilir.

Emniyet sistemleri deneyi; Yüklü olarak düşüş önleme ve eğiklik önleyici sistemlerin çalıştığı kontrol edilir.

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Sütunlu Çalışma Platformları (Asılı Erişim Donanımları) Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Sütunlu Çalışma Platformları (Asılı Erişim Donanımları) standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.