Vinç Periyodik Kontrolleri

Vinç Periyodik Kontrolleri

Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 10116 Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri
TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS EN 15011 Krenler- Köprülü ve Portal Krenler
TS 14985 Vinçler (Kren)- Döner Kollu Vinç

Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Vincin genel yapısı, merdiven, platform ve kabin, muhafaza ve korkuluklar, raylar, tekerler, motor, elektrik ekipmanları ve aydınlatma, tambur ve makaralar, halat ve halat bağlantıları, kanca bloku, kanca güvenlik mandalı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda kontrolü, kaldırma, köprü ve yürüme frenleri, seviye kesiciler, çarpma durdurma takozları, sesli ışık, ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır. Statik test; Beyan kapasitesinin 1,25 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir. Kademeli olarak artırılarak uygulanan deney yükü, yerden 100 ila 200 mm kaldırılmalı ve daha fazla bir süre belirtilmediği takdirde 10 dakikadan az olmamak şartıyla deney için gerekecek süre kadar asılı tutulmalıdır.

Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.