Radyal Matkap Tezgahı Periyodik Kontrol

Radyal Matkap Tezgahı Periyodik Kontrol

Radyal matkap

Büyük ve ağır İş parçalarında birden fazla delik açmak için kullanılan makineye Radyal matkap denir. 360° dönebilen ve 3-4 santim delik açabilen Radyal matkap vazgeçilmezdir makinedir.

Büyük iş malzemelerine büyük delikler açan Radial matkap iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir. Bu yönetmelikdeki makina ve tezgahlara göre periyodik kontrol süresi bir yıldır.

Denetle uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştireceği radyal matkap kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekdiklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

* İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şart Yönetmeliği*

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.