Şerit Testere Periyodik Kontrol

Şerit Testere Periyodik Kontrol

Şerit testere her türlü ağaç çeşidini istenilen ölçüde kesen makinedir. Değişik çaplarda kesme ağzı bulunan seri testlerinin gövde, tablo, kasnak, koruyucu kapak, testleri kılavuzu velaması ayrıca bir de motoru bulunmaktadır.

Halk arasında deveboynu ve hızar gibi isimlerle anılan şerit testere elektrikli motordan aldığı güç ile çalışmaktadır. Şerit testere marangoz Atelyelerinde tomruk fabrikaları da kullanılmaktadırlar. Biri alt tarafta diğeri ise üst tarafta olmak üzere iki kasnak etrafında dönen yukarı aşağı dönecek şekilde Şerit lamasının dönmesi ile
İşleri yapar.

Son derece tehlikeli bir makine olan seri testlerinin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir. Yapılan kontroller sonucunda işlerin testlerinin iş sağlığı ve güvenliği alınmış olur ve uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Ayrıca bu yönetmeliğe göre şerit testere kontrolleri yılda bir defa periyodik olarak yapılmalıdır.

Denetle uzman içip ve çıkmanları ile gerçekleştireceği şerit testere kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekdiklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şart Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.