Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol

Sütunlu Matkap Periyodik Kontrol

Delik delme işlemlerini yapan makinaya sütunlu matkap denir. Çeşitli iş parçalarını değil mi işini yapan mat kaplar istenilen çapa göre delme işlemini yapar. Çalışma sistemi masama kaplarına benzeyen sütunlu matkaplar sanayide, fabrikalarda ve işletmelerde delik delme, delik büyütme, rayba, kılavuz çekme ve havsa açma gibi işleri yapar. Bazı işlemler ise matkap tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu ve bunun gibi üstün matkapların kontrolleri iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir Bu yönetmeliğe göre sunum hatta periyodik kontrol süresi bir yıldır.

Denetle uzman ekip ve çıkma anları ile gerçekleştireceği sütunlu matkap kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları ve tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlike olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerimizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şart Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.