Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol

Taşlama Tezgahı Periyodik Kontrol

Taşlama tezgahı

Taşlama tezgahı periyodik kontrol işlemini açıklamadan önce taşlama nedir ondan bahsedelim. Taşlama, metal elementinden elde edilen bazı eşyaların yerine oturması için kullanılan bir yöntemdir. Metal, bakır, demir gibi elementlerin yerlerine oturtulması ve monte edilebilmesi için aşırı güç uygulanması gereken sert maddelerdir. Bu nedenle de endüstriyel anlamda taşlama makinesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Taşlama Makinesi Fenni Muayene İşlemi

Özellikle endüstriyel makinelerde bakım onarım işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yanı sıra muayene işlemlerine de tabi tutulması gerekmektedir. Bu muayene ve kullanım talimatlarının yerinde uygulanması işlemi devletin çıkardığı kanunlarla da garanti altına alınmıştır.

Taşlama makineleri diğer endüstriyel araçlara nazaran daha az tehlike arz etmesine rağmen her elektrikli çalışan makine gibi doğru kullanım ve muayene işlemleri yapılmazsa tehlikeli hale gelebilmektedir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol işleminde şu unsurlar göz önüne alınmaktadır;

• Makinenin kurulduğu alanın işçiler tarafından kullanılabilir olması. Muayene sırasında bu konum göz önüne alınarak işlemler gerçekleştirilir.
• Elektrik bağlantı kablo ve tesisatlarının yönetmeliklerle uygun olarak yapılmış olması fenni muayene de göz önünde bulundurulan önemli bir etkendir.
• Makinenin tüm aksamlarının doğru bir şekilde çalışabildiğinin denetiminin yapılması.
• Yukarıda sayılan başlı denetimlerin yanı sıra İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ndeki maddelere uygun olup olmadığı da makinenin muayene işlemleri sırasında kontrol edilmektedir. Bu yönetmeliğe uygun olmayan makinelerin devlet kurumları tarafından tespit edilmesi halinde ciddi cezalar kesilebildiği gibi, işçi sağlığı açısından da önemlidir.

Taşlama Makinesi Periyodik Bakımı

İnsan gücü ile çalışan bir makine olan taşlama makinesinin tüm aksamlarının uyum içinde çalışabilmesi için taşlama tezgahı periyodik kontrol yapılması gerekmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olduğu kadar periyodik bakım üretimin yapılması ve aksamaması için önemlidir. Yapılmayan periyodik bakımlar makinelerde maliyeti yüksek bakım onarım masraflarını da beraberinde getirmektedir.

Periyodik bakım, endüstriyel alanda büyük önem taşımaktadır. Özellikle kollektif bir biçimde çalışması gereken makinelerin bakımı üretimin yavaşlamaması ve durmaması için oldukça büyük önem taşımaktadır. Taşlama makineleri de kollektif bir biçimde bir tamamlama işlemi gördüğü için periyodik bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol bakım süresi işletmenin ve makinenin kullanım süresi veya üretim kapasitesine göre değişebilmektedir.

Taşlama Makinesi Muayene İşlemi ve Periyodik Bakımı Neden Yapılmalıdır?

Taşlama makineleri, elektrik ile çalışan ve endüstriyel sanayi de kullanılan bir araç olduğu için muayene işlemi hayati önem taşımaktadır. İhmal ve dikkatsizlik, tehlikeli durumlar oluşturabileceği gibi can kaybına da sebebiyet verebilmektedir.

Endüstriyel makineler farklı bir elektrik tesisatı ile çalışır ve normalde gerek duyulan elektrik voltajından daha yüksek bir enerji istemektedir. Bu da makinenin elektrik aksamları başta olmak üzere tüm ekipmanlarının denetimini gerektirmektedir.

Öte yandan devlet tarafından belirlenen iş ve işçi kanunlarına uygun olarak çalışabildiğinin raporlarla ortaya konabilmesi için bakım ve muayene işlemleri gereklidir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol işlemi hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.