Torna Tezgahı Periyodik Kontrol

Torna Tezgahı Periyodik Kontrol

TORNA TEZGAHI

Torna makinası metal ya da yapay malzemeler üzerinde doğrusal hareketler gerçekleştirmek suretiyle makine üzerinde bulunan kesici takımların yardımıyla gerçekleştirilen işleme tornalama denilmektedir. Bu işin yapıldığı tezgahın ismi ise torna tezgahıdır. Torna tezgahı içerisinde bulunan ekipmanlar ise; gövde, ayaklar, yağ göstergesi, talaşlık, kalemlik, hız göstergesi olan kutu, çalıştırma kolu, soğutma suyu deposu, fener milidir.

Tüm bu ekipmanlar torna tezgahı sistemi içerisinde bulunan parçalardır. Bu parçalar sayesinde torna sistemi çalışmaktadır. İlk çıkan torna tezgahları ile son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte değişen torna tezgahları ve işlevleri sayesinde torna tezgahlarının pek çok sanayi alanında kullanıldığı görülmektedir. Sanayilerde kullanılmakta olan torna tezgah çeşitleri ise şu şekildedir.

• Ağır iş torna tezgahı
• Universal torna tezgahı
• Dik torna tezgahı
• Kam torna tezgahı
• Otomat torna tezgahı
• Sırt alma torna tezgahı
• Revolver torna tezgahı
• Hava çap torna tezgahı
• Kopya torna tezgahı
• Masa tipi torna tezgahı
• Krank mili torna tezgahı
• Sıvama torna tezgahı

Şeklindedir. Torna tezgahlarının üzerinde bulunan iş parçalarını kesmeye ve şekillendirmeye yarayan kesici takımlar nedeniyle torna tezgahı periyodik kontrol ve fenni muayenelerinin yapılması zorunludur. İşçi sağlığı ve can güvenliği açısından söz konusu periyodik kontrollerin yapılması oldukça önemlidir.

Torna tezgahları kontrolleri “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılan kontroller neticesinde işçi sağlığı ve can güvenliği kontrol altına alınmış olunmaktadır.

Ayrıca kontrolleri düzenli olarak yapılan torna tezgahları uzun yıllar sıkıntısız çalışmaya devam etmektedir. İşin sürekliliğinin sağlanabilmesi için torna tezgahı periyodik kontrol düzenli yapılmasının önemi dikkat çekmektedir. Torna tezgahlarına belirtilen yönetmelik çerçevesince yılda bir bakım ve fenni muayene yapılması yeterlidir.

Periyodik Kontrol Raporu

Periyodik kontrolleri gerçekleştirilen torna tezgahlarında tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler ya da işçi güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar raporda detaylıca izah edilerek sunulmaktadır. Hazırlanan rapor sonucunda tespit edilen eksiklikler ve tehlikeli durumlar kısa bir süre içerisinde giderilerek tehlikeli durum ortadan kaldırılmış olunur.

Periyodik kontroller sonucunda gerçekleşen bu durum işçi can güvenliğini sağlamakta ve beraberinde de yapılan işte süreklilik sağlanmasını gerçekleştirmektedir. Yasal çerçevede yönetmeliğin belirlediği hususlara dikkat edilerek uzman kadrolar tarafından torna tezgahlarında gerçekleştirilen periyodik kontroller son derece önemli ve ciddiye alınması gereken uygulamalardır. Torna tezgahı periyodik kontrol sonucunda pek çok kazanın önüne geçilmesi sağlanmıştır.

İlgili Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, iş yerinde ve iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartlar belirlenmiştir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Torna tezgahı periyodik kontrol hakkında şimdi bize ulaşın.