Raf Periyodik Kontrol

Raf Periyodik Kontrol

Depolar kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarının olması, yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından dolayı yüksek derecede risk barındıran bölgelerdir. Bu nedenle depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Bu nedenle muhtemel kazaların oluşmadan önce belirlenmesi gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda en az bir kez uzman mühendisler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

DENETLE uzman mühendisleri periyodik kontroller sırasında aşağıdaki kritik kontrolleri yapar;

• Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü
• Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü
• Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasarlar
• Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri
• Rafların oturduğu temelin durumu
• Paletlerdeki yüklerin pozisyonu
• Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü
• İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü
• “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü
• Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü