Raf Sistemleri Periyodik Kontrol

Raf Sistemleri Periyodik Kontrol

Raf sistemleri, bulunduğu firmaya maksimum yer tasarrufu sağlamak amacı ile, çoğunlukla üzerinde tonlarca yük kaldıracak şekilde, yüksek doluluk oranı ile kullanılmaktadır. Yeni kurulan veya bileşenlerinde değişiklik yapılan raf sistemlerinin statik dayanım hesaplamaları yetkin bir mühendis tarafından deprem kuvvetleri de dikkate alınarak yapılmalıdır ve çalışmalarda bu hesaplarda kullanılmalıdır.

Depolar kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarının olması, yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından dolayı yüksek derecede risk barındıran bölgelerdir. Bu nedenle depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Böylece muhtemel kazalar oluşmadan önce belirlenebilir ve her biri için gerekli tedbirler alınmış olur.

Rafların kurulumundan sonra da zaman içinde çarpılmalar, nem, zamanla yıpranma vb. nedenlerle oluşacak olan hasarların tehlike oluşturacak boyuta ulaşmadan tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir. TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda en az 1 kez yetkin personel tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.