Topraklama Kontrolü

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis, ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.  Çünkü topraklama bir işletmenin elektrik sisteminin sağlığı açısından önemli ipuçları verir. Bu nedenle topraklama ölçümü her tesis için düzenli olarak yapılması gerekir.  Öte yandan zamanla topraklama ekipmanlarının direnç değerleri değişebilmektedir. Bu da akım ve gerilim değerlerinin güvenilir değerlerin üstüne çıkmasına neden olabilir.

Topraklama aynı zamanda elektrik sistemlerindeki koruma elamanlarının doğru çalışmasını da sağlar. Kaçak akım rölesi, parafudr, termik manyetik şalter, otomatik sigorta gibi elektriksel koruma sistemlerinin istenilen değerde ve zamanında açması için iyi bir topraklama sistemi oldukça önemlidir.

Topraklama Ölçüm Periyotları

Yukarıdaki belirttiğimiz nedenler topraklama sisteminin sağlığı ve değerleri düzenli olarak takip edilmelidir. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P`de çeşitli topraklama tesislerinde işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları verilmiştir.

Bunlar;

  • Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 2 yıl
  • Enerji Nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
  • Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1 yıl
  • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller 2 yıl
  • Sabit işletme elemanları 1 yıl
  • Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli zararlı maddelerle çalışabilen işyerleri ve ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.

Topraklama Ölçümü Neden Yapılmalıdır?

Topraklama bir elektrik tesisatının güvenilirliğinin temelini oluşturur. Bu nedenle bu temel ne kadar sağlam olursa işletmelerin elektriksel güvenilirliği o kadar yüksek olur. Tesis boyunca çalışan emniyetinin sağlanması, iş ve işçi sağlığı, koruma elamanlarının düzgün çalışması, elektrik sistemlerinde hatalar oluşmaması için topraklama ölçümü periyodik olarak yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Topraklama ölçümü yapılması ve buna göre bir rapor oluşturulması sırasında yapılacak işlemler gerekli yönetmelikte belirtilmiştir, buna göre;

  1. Göz ile muayene yapılmalı.
  2. Koruma iletkenlerinin bağlantılarının güncel durumu gözden geçirilmeli,
  3. Elektrik tesisine ait yalıtım dirençlerinin ölçümleri yapılmalı ve sağlığı incelenmeli,
  4. Toprağa ait olan direnç ölçülmeli ve topraklama kontrolü yapılmalıdır.

Topraklama ölçümü yapılacak cihazın ölçümleri yapılmalıdır, topraklama ölçümü fabrika veya tesise yapılacaksa, buranın topraklama düzeni önceden gözlemlenmelidir.