Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kaplar/tanklar çeşitli tip ve şekillerde olabilir örnek verecek olursak; sıcak su, buhar, ısı transferi, basınçlı hava, basınçlı suyun transferi, sterilizasyon gibi çok çeşitli şekillerde iş yerlerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

İşyerlerinin bir çoğunda basınçlı kap/tanklar ve tesisatlar bulunmaktadır. En sık kullanılan basınçlı kaplar kalorifer kazanları (sıcak su kazanları), buhar kazanları ve buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları, kompresör hava tankları, hidroforlar, genleşme tankları, boylerler, otoklavlar, pişirme kazanları, boya kazanları vb. şeklindedir.

Basınçlı kaplar/tanklar standartlara uygun şekilde ve tipte imal edilmelidir, işyerine kurulumu ve tesisatları doğru şekilde yapılmalıdır, düzenli olarak bakımları ve kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Tanklar/kaplar işleri ve hayatı kolaylaştırırlar. Ancak, imalat, tesisat, bakım ve kontroller standartlara ve tekniğe uygun olmadığında ise çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalınabilir: Yangınlara, yanıklara, patlamalara, elektrik çarpmalarına yol açabilirler.

Basınçlı kap ve tesisatlarının güvenli olarak çalışabilmeleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre PERİYODİK KONTROL’lerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bir çok işletme yetkilisi PERİYODİK KONTROL ile PERİYODİK BAKIM’ı karıştırmakta ve bakım yaptırdığında yeterli olduğunu kanısına varmaktadır. Oysa PERİYODİK KONTROL araç muayenelerinde olduğu gibi BAKIM’dan ayrı bir faaliyettir. Periyodik Kontroller, ekipmanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığının Yönetmelik’le yetkilendirilmiş, konusunda uzman olan teknik personel tarafından kontrol ve testlerinin yapılmasını içermektedir.

Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina tekniker ve Periyodik kontroller en geç 1 yıl aralıklarla yapılmalıdır. Ekipmanda yapılan önemli değişiklikler;kaynak,eklenti,farklı bir çıkış alma vs. durumlar kazalara yol açmadan 1 yıl beklenmeden periyodik kontroller yenilenmelidir.

Basınçlı kaplarda ekipman basıncının 1,5 katı ile hidrostatik test gerçekleştirilir. Böylece ekipmandaki zayıf ve sorunlu noktalar güvenli şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Emniyet ventillerinin de çalışmaları kontrol edilir. Ekipmanın ölçü ve kontrol cihazlarının doğru çalışması kontrol edilmektedir. İşyerinin ve ekipmanın şartları nedeniyle hidrostatik testlerin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda, hidrostatik testlerin yerine tahribatsız muayene yöntemleriyle (NDT) de periyodik kontroller gerçekleştirilebilmektedir.

DENETLE olarak basınçlı kapların periyodik kontrollerini ilgili yönetmelik ve standartların gerektirdiği şekilde gerçekleştirmektedir. Uzman personeli, uygun ekipmanları ve kalibrasyonlu ölçü cihazlarıyla ekipmanınıza zarar vermeden, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmeden periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte ve raporu hazırlanmaktadır.