Asılı Erişim Donanımları

Asılı Erişim Donanımları

Asılı Erişim Donanımları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları- Sütunlu Çalışma Platformları
TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları – Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriterleri, Yapılış – Deneyler

Asılı Erişim Donanımları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Elektrik donanımı, ekipmanın taşıyıcı donanımı, konstrüksiyon, şasi, montaj bağlantıları, destek ayakları, raylar, tutma sistemleri, motor ve bağlantıları kontrol edilir. Halat/Zincir çap değişimi, aşınma, deformasyon gözlenir. Hidrolik sisteminin silindir, hortum, piston, manometre gibi ekipmanları kontrol edilir. Platforma erişim ve platform durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Ekipmanın, kaldırma-indirme tertibatı, hidrolik/mekanik sistemi, güvenlik ve frenleme sistemi, kumanda tertibatı ve hareket hızı, aşırı yük emniyet sistemi (AED≤1,25*P, SÇP<1,1*P) kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Statik yük testi, AED’lerde beyan kapasitesinin 1,5 katı, SÇP’lerde beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. Dinamik yük testi, ekipmanın kapasitesinin 1,1 katı yükte hareketli durumda test edilir.

Asılı Erişim Donanımları Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Asılı Erişim Donanımları Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Periyodik kontrol aralığı Asılı Erişim Donanımları (AED) ve Sütunlu Çalışma Platformlarında (SÇP) 6 ayı geçemez.