Yürüyen Merdiven Band

Yürüyen Merdiven Band

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları’nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Bu kontrollerin zamanında ve yetkili kişilerce yapılmasından yürüyen merdiven veya bantın bulunduğu yapının sahibi veya onun yetkilendirdiği tesis işleticisi sorumludur.

Bu yönetmeliğin yasal dayanaklarından biri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, periyodik kontrollerin yapılmaması durumunda idari para cezası öngörmektedir. Bununla birlikte yönetmeliğin öngördüğü kontrollerin yapılmaması ve ekipmanda meydana gelebilecek bir kaza sonucunda bina sahibi veya işletici açısından konunun hukuki mecrada tamamen farklı bir boyuta evrilmesi muhtemeldir.