Mobil Vinç Periyodik Kontrol

Mobil Vinç Periyodik Kontrol

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 13000+A1 Krenler-Mobil Krenler
TS EN 12999+A1 Krenler- Yükleyici Krenler
TS 10116: Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri
TS ISO 9927-1: Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Şasi, bağlantı elemanları, kaynaklar, civatalar, merdiven, korkuluk, platformlar, kabin, kumanda yeri, dönme tablası ve bağlantıları, varsa denge ağırlığı ve bağlantıları, bom, tambur, makara, halat bağlantıları, kanca ve ataçman durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Sesli ikaz ve işaretlemeler, göstergeler, araç hareket ve fren kontrolleri, vinç kumanda durumu, destek ayakları, seviye kesiciler kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; Kapasite diyagramına göre belirlenen kapasitenin 1-1,1 katı ile test yapılır. Statik test; Beyan kapasitesinin kapasite diyagramına göre 1,25 katına denk gelen bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek 10 dakika askıda bekletilir.

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Mobil Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Mobil Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.