Halat / Sapan

Halat / Sapan

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 13414-1+A2 Çelik Tel Halat Sapanlar

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Zincirler aşınma, korozyon, deformasyon, bakla tel çapı incelmesi, bakla boyu uzaması kontrol edilir. İp/ kendir/ fiber sapanlar aşınma, deformasyon, ıslaklıktan kaynaklı zayıflama durumu kontrol edilir. Çelik tel halatlar aşınma, korozyon durumu, kafes oluşumu, gam, sepetleşme, kopuk demet kontrol edilir. Kanca ve kilit kontrolleri yapılır.

Statik-Dinamik Testler : Dinamik test; halat/sapanın kapasitesinin 1,1 katı yükle yüklenmesi ile hareketli olarak test edilir. Statik test; halat/sapanın kapasitesinin 1,25-1,5 katı yükle yüklenmesi ile en az 10 dakika askıda tutulmasıyla test edilir.

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLEmühendisleri tarafından yapılır.

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

Halat/Sapan standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.