İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrol

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrol

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 12159 İnşaat Vinçleri- Personel ve Malzeme Taşımak İçin- Düşey Kılavuz Raylı

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Ekipmanın zemin kapalı alanı, zemin ve bağlantıları, elektrik ve aydınlatması, kabin ve kabin üstü kontrolleri yapılır.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Hareket sviçlerinin çalışması, kumandalar, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, kat kapıları, motor, taşıyıcı sütun durumu, hareket mekanizmaları (kremayer ve pinyon dişlileri, halat, hidrolik sistem vb.) kabin kılavuzları, sınır kesicilerin çalışması, çarpma durdurma takoz, tampon ve kesicileri kontrol edilir.

Yük Testleri: Statik test; beyan kapasitesinin 1,25 katı yükte kabin yerden çok az kesilerek yapılır.

Aşırı yük testi; Kabin beyan yükünün en fazla 1,2 katına kadar yüklendiğinde aşırı yük emniyeti devreye girmelidir.

Düşürme/paraşüt testi: Ekipmanın serbest düşmeye karşı koruma emniyet sistemi test edilir.

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İnşaat Asansörleri standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.