Maruziyet Ölçümü

Maruziyet Ölçümü

Toz Ölçümü

Toz, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı taneciklere denir. Hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Toz ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla yapılan isg ortam ölçümlerindendir.

İşyerlerinde tozun olumsuz etkilerinden korunmak ve tozla mücadele etmek için toz ölçümü yapılmalıdır.

Toz ölçümleri, çalışanların sağlığını tehdit eden bu partiküllerin tespit ve değerlendirilmesi için yapılır. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve toz yönetmeliği ile zorunlu kılınmıştır.

Toz Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Açık ve kapalı madenlerde, talaşlı imalathanelerde, mobilya dekorasyon işletmelerinde, cam seramik taş obje üretimlerinde, kimya ve ilaç endüstrisinde, kesme zımparalama parlatma ve kumlama işlemlerinde, dökümhanelerde toz ölçümleri yapılmalıdır.

Çalışan sağlığına etkileri açısından tozların çeşitleri:

Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır.
Toksik (zehirli) tozlar: Akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadbiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.
Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.
Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır.
Alerji yapan (alerjen) tozlar: Bunlar bazı insanlarda allerji yapan, astım ve egzama gibi hastalıklara sebep olan tozlardır.
İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.