El-Kol Titreşimi Ölçümü

El-Kol Titreşimi Ölçümü

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları ile vücutlarında oluşan sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını hedeflemektedir. Bu yönetmelik hazırlanırken Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2002/44/EC sayılı direktif esas alınmıştır.

Sözü edilen yönetmeliğin Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri başlıklı maddesine göre işletmelerde dikkate alınması gereken değerler şu şekildedir:

El ve kol titreşimi için,

Sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2

Sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/s2

Bütün vücut titreşimi için,

Sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2

Sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet eylem değeri 0,5 m/s2

Bu kriterlerde geçen maruziyet sınır değeri ve maruziyet eylem değeri şu anlama gelmektedir:

Maruziyet eylem değeri, aşıldığı takdirde çalışanın bu yüzden zarar göreceği risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeridir.

Maruziyet sınır değeri ise, çalışanların kesinlikle bu ğderein üzerinde maruz kalmamaları gereken değerdir.

Akredite laboratuvarlar tarafından kişisel maruziyet ölçümleri çerçevesinde titreşim ölçümleri yapılırken yukarıda sözü edilen yönetmelikte yer alan sınırlara ve bu konuda yayınlanmış standartlara uyulmaktadır. Bu standartlardan birkaçı şu şekildedir:

TS EN ISO 5349-1 Mekanik titreşim – Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 5349-2 Mekanik titreşim – Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 2: İş yerlerinde ölçme yapmak için pratik kılavuz

DENETLE Laboratuvarı ayrıca faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun hareket etmektedir.