3. Taraf Denetimi

3. Taraf Denetimi

Üçüncü taraf denetimler, işletmelerin talebi üzerine yapılan ve bir belgelendirme çalışmasına dayanıyor olsa da olmasa da kendi süreçlerinin, üretim faaliyetlerinin ve uygulamalarının, bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi çalışmalarıdır. İşletmeler üçüncü taraf denetimlerini, sistem uygulama düzeylerini anlamak, uygunsuzluklarını tespit ettirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin ne kadar etkin uygulandığını görmek ve süreçlerinin durumunu ve iyileştirilmesi gereken noktalarını tespit etmek amacı ile talep etmektedir.

Üçüncü taraf denetimlerinin bu açıdan işletmelere birçok yararı dokunmaktadır. Aşağıda bu yararlar sıralanmıştır:

İşletmelerin çeşitli yönetim sistemi uygulamalarında ne kadar başarı gösterdikleri tespit edilmektedir.

İşletmenin kendi yönetim ve kontrol sistemleri ile tespit edemedikleri uygunsuzluklar saptanmış olmaktadır.

İşletmenin düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin arttırılması ve bunların daha etkin devam ettirilmesi sağlanmaktadır.

Faaliyet süreçlerinin durumları analiz edilmekte ve iyileştirilmesi gereken noktalar tespit edilmektedir.

İşletmeye sunulan, süreçlere ve organizasyon yapısına yönelik iyileştirme önerilerinin uygulanması sağlanmaktadır.

Gerçekleştirilen denetimler ve yapılan iyileştirmeler ile işletmenin verimliliği yükselmektedir.

Bu şekilde işletmenin maliyetleri aşağı düşmekte ve alternatif maliyetler tespit edilmiş olmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar ile birlikte işletmenin piyasada prestij ve güveni artmakta ve itibar kazanmaktadır.

Kuruluşumuz da denetim hizmetleri kapsamında işletmelere üçüncü taraf denetim hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.

Denetim kavramı, denetim yapılan alana ve faaliyete göre çok farklı algılanan bir kavramdır. İşletmeler, geçmiş finansal bilgilerin yanı sıra, üretim faaliyetlerinde de açık ve şeffaf olmaya gayret etmektedir. Tüketici haklarının bu kadar arttığı ve korunduğu bir ortamda, üretilen ürün ve hizmetlerin belirlenmiş kriterler ve standartlar içinde olmasına, ayrıca genel kabul görmüş üretim yöntemleri ve teknolojiler kullanılmasına, işletmeler her zaman olduğundan daha çok önem vermektedir.

Tedarikçi denetimleri, işletmenin çeşitli ünitelerinde ve tedarikçi firmalarda gerçekleştirilen habersiz denetimler, gizli müşteri olarak yapılan denetimler, yükleme kontrolleri ve daha birçok açıdan denetim ve kontroller hem işletmelerin daha kaliteli ürün ve hizmet üretmesi hem de tüketici haklarının korunması ve müşteri memnuniyetsizliği yaratmamak açısından önemli olmaktadır.