Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS EN 303-1-2000 Kazanlar-Çekiş Brülörlü Kazanlar Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretlemeler

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Genel Kontroller: Kazan operatörünün kazancı belgesi varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları, vana ve hatları üzerindeki işaretlemeler kontrol edilmelidir.

Kazan Dairesi ve Yakıt Deposu Kontrolü: Kazan dairesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, havalandırmalar, su gideri, gaz alarmı, yangın önlemleri, yakıt tankı/deposu kontrol edilir.

Kazan Kontrolleri: Kazan yerleşimi, baca, su beslemesi, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda patlama kapağı, vanalar, termostat, manometre, genleşme tankı ve bağlantısı, emniyet ventilleri kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Kazan soğuk olmalıdır (en fazla 40-50 oC). Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır. Kazan bağlantıları (emniyet ventili, kazan çıkışı vb.) körlenmiş olmalıdır. İçinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Kazanın tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Kazana hidrostatik deney uygulanırken, seviye gösterge kapatma vanaları tam kapatılmış ve seviye gösterge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. Kazan test basıncında, 30 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya kazan tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Kazan işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı DENETLE mühendisleri tarafından yapılır.

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği sıcak su ve kızgın su kazanlarının; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.