ISO 22000:2018

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda tedarik zincirinde bulunan tüm işletmeler için “çiftlikten tabağa güvenilir gıda” prensibini benimseyen gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 standardı gıda zincirinde bulunan birincil ve ikincil gıda üreticileri, gıda ile temas eden malzeme üreticileri, gıda sunumu yapan işletmeleri aynı çatı altında toplayan ve standardın temellerini HACCP (Hazard Analysis Critic Control Point) dayandırarak tedarik zincirinde etkin bir gıda güvenliği sağlanmasını amaçlamaktadır.

ISO 22000 belgesi tüm gıda zinciri içinde gıda üreticileri yanında ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi işletmeleri kapsamakla birlikte, standardın 2018 yılında yayınlanan yeni revizyonu ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kolaylıkla entegre edilmektedir. Özetle, gıda tedarik zincirinde bulunan tüm işletmeler ISO 22000 belgesi ile gıda güvenliği yönetim sistemini uyguladıklarını belgelendirmekte, aynı zamanda ISO 9001 ile entegre bir sistem uygulayarak kalite yönetim sistemlerini belgelendirebilmektedir.

 • Birincil ve İkincil Gıda Üreticileri
 • Catering Firmaları
 • Yemek Sunumu Yapan İşletmeler
 • Yem Üreticileri
 • Toptan Gıda Satış Noktaları
 • Perakende Gıda Satış Noktaları
 • Katkı Maddeleri Üreticileri
 • Ambalaj Malzemesi Üreticileri
 • Gıda Makine – Ekipman Üreticileri
 • Temizlik ve Sanitasyon Madde Üreticileri
 • Etkin ve dinamik gıda güvenliği ve tehlike kontrol sistemi sağlar.
 • Gıda tedarik zinciri boyunca gıda güvenliğinin güvence altına alınmasını sağlar.
 • Yeni pazar alanlarının oluşturulması ve ihracat kolaylıkları sağlar.
 • Gıda mevzuatlarına uyumu kolaylaştırır.
 • Gıda güvenliğine verilen önemin müşterilere kanıtlanması ile pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.
 • İlgili kurumlar tarafından yapılan resmi denetimlere ön hazırlık ve denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır.
 • Etkin bir proses kontrol imkanı sağlar.
 • Olası ekonomik kayıpların önüne geçilerek, ilk seferde doğru olarak sağlıklı üretim sağlar.
 • Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • ISO 22000:2018 standardına göre sistem kurulumu
 • ISO 22000:2018 sisteminin uygulamaları
 • Akreditasyon kapsamları göz önünde bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 • ISO 22000:2018 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 • ISO 22000:2018 belgesinin alınması

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yıl sonunda ISO 22000 belge geçerlilik süresinin sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.

SİGMACERT, 2015 yılından bu yana ISO 22000 ve birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir.