Sistem Bilgilendirme

Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi sürdürülebilir tüm iyileştirme faaliyetlerinin sağlam bir temel ile ilerletilmesini, ilgili standartlara uyum çerçevesinde ürün ve proseslerin doğru bir şekilde işlenmesini ve buna bağlı olarak prestij artışını, müşteri memnuniyetini, ürün ve hizmette mükemmelleşmeyi sağlar.


Kuruluşun ilgili yönetim sistemlerini kurup, uygulaması ile belgelendirmeye sahip olabilmesi için ilk olarak 2 aşamalı bir başlangıç denetiminden geçer. 1. Aşama denetiminde müşterinin altyapısı ve dokümantasyonu incelenir. Bu aşamadan başarı ile geçildiği takdirde 2. aşama denetimi planlanır ve yönetim sisteminin sürdürülebilirliği her proses için incelenir. 2. aşamanın tamamlanması ve gerekli kanıtların ve dosyaların incelenmesi ile belgelendirme gerçekleştirilir. Her yıl yapılacak düzenli gözetim denetimleri ile de sistemin devamlılığı sağlanır ve belgenin geçerliliği güncellenir.